O Fundacji

Wspieramy na co dzień osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. W społeczeństwie polskim są one najbardziej narażone na krzywdzące stereotypy. Misją naszej Fundacji jest tworzenie równych szans na drodze do ich rozwoju, w tym pomocy w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno-zawodowej, szkoleniach i poradach, organizacji i aktywności sportowej, kulturalnej i społecznej.

Fundacja powstała w marcu 2015 r. z inicjatywy dwóch przyjaciółek, które 20-letnią znajomość postanowiły skierować w stronę działań na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy naszego regionu zmagają się z wieloma problemami: otyłością, bezrobociem, chorobą alkoholową, niepełnosprawnością. Osoby dotknięte wykluczeniem często nie są w stanie o siebie zadbać.

Stąd pomysł, by wykorzystać nasze możliwości i spróbować zmieniać świat. Nawet jeśli to będzie zmiana tylko dla jednej osoby, jednej rodziny czy jednej grupy”.

Anna & Hanna